Bitcoin Haram Mı? Kripto Sanal Para Yatırmak Caiz Mi?

Sanal Paraların Alınıp Satılması Caiz Mi?

Soru:

Bitcoin vb. sanal paraların alınıp satılması caiz midir?

Cevap:

Esasında para bir mal değildir. Yani mal hükmü vardır ama değişim aracıdır. Çok önceleri insanlar buğday üretiyorlar, parayı henüz icat etmemişlerdi. Gidiyor buğdayı veriyor, karşılığında incir alıyordu. Yani kendi ürettiği malı veriyor, ne almak istiyorsa onu alıyordu. Bu da insanların ticaretini, alışverişini zorlaştırıyor. Yanında mal getireceksin, onu satacaksın, karşılığında mal alacaksın. Sonra altını, gümüşü para olarak insanlar kullanıyorlar. Altın gümüş hilkatte(yaradılışta) para. Uzun yıllar altın gümüş devam etti. Sonra fülüsler yapıldı. Hatta yakın zamana kadar (70’lere kadar) kağıt paralar altın paraya oranla devletler o kadar kağıt para basabildiler. Daha öncesinde ise bu kağıt paralar Evrak-ı Nakdiye demiş olduğumuz bankaya paraya yatırıyordu insanlar, banka ona bir kağıt veriyordu, burada bu kadar paran var diye. Sonra bunlar altının gümüşün yerini aldı, onları para olarak kullanmaya başladılar. Peki bu parayı kim basıyordu? Devlet basıyordu. Arkasında devlet var, yani devletin o finansal gücü var, onu muhafaza ediyordu.

Peki şimdi işte bu sanal paraların arkasında bir devlet yok, uydurma bir para bu. Yani bir anda sizin yatırdığınız şu kadar bir hesabınız var, şu kadar adınıza bir para işlem görüyor. Bir anda hepsini kaybedebilirsiniz. O zaman burada zarar var, burada kumar var, burada aldatma var. İslam bu şekilde bir alışverişe müsaade etmez.

Sonra bu şekilde bir işlem piyasayı durdurur. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki; İslamiyet niçin faizi haram kılmıştır? Bir adam 10 lirası var, 10 lirayı faize yatırınca oradan 12 lira, 2 lira faizden kazanacak. Bunu biliyor. Hiç yorulmadan, terlemeden 2 lira kazanacak. Ne yapar? İmanı yoksa o parayı faize yatıracak. Çünkü adam çalıştırmayacak, iş kurmayacak, iş kuruyorsunuz riski var, üretiyorsunuz vs. Acaba pazar bulabilecek misiniz, arz talep nasıl olacak? Bütün bu riskler, hepsi sizi bekliyor. Ama faizli bir adam için bunlar yok. Yatırıyor 10 lira, alıyor 12 lira. Peki bütün insanlar, buraya yönelince ne olacak? O zaman iş alanlarında bir daralma olacak, istihdam olmayacak, üretim olmayacak. Yani üreteceksiniz ki, insanlar da bunu tüketecekler. Ama bir tarafta faiz varsa, yorulmadan insanlar para kazanıyorsa bunu tercih edecekler. Onun için İslamiyet faizi haram kılmıştır. Allah ile ve Resulü ile savaşmak olarak onu değerlendirmiştir (Bakara-279).

Peki orada haksız yere insanların kazancını almak var, sömürmek var. Burada da aynı durum var. Bitcoin vs. sanal paralar hepsi bu bapta değerlendirilir. Mevcut halleriyle bir Müslümanın onunla işlem yapması haramdır, caiz değildir.

Yani esasında para bir değişim aracıdır zaten. Onun üzerinden para kazanırsanız hayatı kilitlersiniz, üretim olmaz, yatırım olmaz.

Küresel güçler, faizle, bu tür paralarla insanları rahat sömürüyorlar. Kendi ülkelerini kalkındırmışlar. Şimdi alem-i İslam uyanmasın, sanayi kuruluşları olmasın, teknoloji ve hamlelerini yapamasınlar, parayı belli yerlerde toparlayalım, onları kendi gücümüz tasarrufumuz dairesinde kullanalım, onun yolu yöntemlerinden birisi bu.

Dr. İhsan Şenocak Hoca Efendi

Kaynak: Bitcoin | İhsan Şenocak (13 Ocak 2021)
Youtube Resmi Kanal: İhsan Şenocak

bitcoin haram mı, sanal para caiz mi, ethereum haram mı, kripto para kullanmak haram mı, bitcoin almak caiz mi

Aşı Olmamak Kul Hakkına Girer Mi?

Aşı Olmamak Kul Hakkına Girer Mi?

Soru:

Covid aşısı olmamak kul hakkına girer mi?

Cevap:

Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Vessalatü Vesselamü ala Rasûlillah Sallâllâhu Teala Aleyhi ve Sellem ve ba’d.

Bu ve emsal konular hakkında fıkhi yorum yapabilmek, fıkhi anlmada bir analiz ortaya sunabilmemiz için öncelikli olarak bunun tam anlamıyla bir mahiyetiyle ehlinden bu konuda ehil olan liyakat sahibi olan kişilerden öğrenmemiz, bilmemiz gerekir.

Bahse konu olan mesele tıp alanına taalluk ediyor, tıpla irtibatlı olunan bir mesele. Dolayısıyla oradan gelecek olan bilgiler, fıkıhla iştigal eden hoca efendinin vereceği cevaplarla şekillenmesine sebebiyet verecektir.

Şimdi bir şeyin kul hakkı olabilmesi, her şeyden önce bir gayra yani yabancı birine, dışarıda olan birine bir zararı gerekli kılacak bir zararı o kişiye taşıyacak ve kişi de bunu bilinçli bir şekilde yapması durumudur.

Peki aşının mahiyeti nedir? Aşı insana ne sağlıyor? Bununla alakalı baktığımız zaman her ne kadar bazı tartışmalar olsa da bu konuda ehil olan kişiler açısından ama genelde şu noktada ittifak ediliyor ki; insan bu aşı vesilesiyle bağışıklık sistemi kuvvet kazanıyor, o virüse karşı bir alışkanlık kazanıyor. Dolayısıyla eğer bir yerden bir bulaş söz konusu olup da ona ulaşacak olsa bu virüs, onun vücudunu bünyesini zafiyete uğratamıyor, çünkü daha öncesinden tabiri caizse vücudu antrenmanlı olduğu için o mikropla savaşabilmeyi kabiliyeti kendisinde var olduğu için o kişiye zarar vermiyor. Aslında bu mantık bütün aşılar için geçerli olan bir mantık. Yani kişinin o virüse karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi.

Peki bulaşa engel oluyor mu? Yani senden bir başkasına bulaşmasına engel oluyor mu? Bu noktada farklı, çelişkili ifadelerin olduğunu görmekteyiz. Bir çoğunluk diyor ki, evet bünyeye bu virüs geldiği zaman aşılı olmak kişinin bağışıklığını kuvvetlendirdiği için virüsü imha ediyor, yok ediyor. Dolayısıyla bulaşa da bir şekilde engel olmuş oluyor. Bazıları diyor ki, yok vücut onunla başa çıkabiliyor ama bulaşa engel olmuyor, hatta ve hatta ondan geçecek olan virüs daha mukavemetli olabilir de. Çünkü neticede bir kavga içinden gelmiştir tabiri caizse. O yüzden bulaşla bir alakalı değil. Bu bir tarafı.

Diğer bir tarafı bu aşının evet günümüz açısından sanki tek yol gibi gösteriliyor. Yani başka bir alternatifi yok, toplumsal bir bağışıklık sistemini elde edebilmek adına. Ama bunun zararının olmayacağı, ileride ne gibi bir zarar getireceği noktasında kimsenin bir teminat verme durumu da olmuyor.

Bütün bunları üst üstte koyduğumuz zaman, tabii olsun veya olmasın, yani bu konuda ne dersek hep taklidi yönüyle söyleyeceğiz. Tahkiki söyleyecek bir durumumuz yok, çünkü bu konuda gerçekten tahkik ehli değiliz. Hangi kesimi dinlersek o kesimin anlatımından tesirlenerek ona göre hareket edeceğiz.

Ama şu bir müsellem ki, bu bulaşa engel olma noktası söz konusu değilse, yani bununla böyle bir şey temin edilemiyorsa, bu konuda işte aşı olmayan bir kimse kul hakkına girdi demek doğru bir ifade değildir. Bunu söylemek hakikaten cüretkârlığı gerekli kılan bir fetva olur kul hakkı meselesi.

Ama şunu söyleyebiliriz; bir insan bu mikrobu kapmışsa, kendisinde böyle bir virüs varsa, bu insan kendisini toplumdan tecrit etmeyip de, kendini karantinaya almayıp da insanların yanına çıkarsa elbette bu kul hakkı olur. Çünkü ondan başkaları zarar görecektir. Veya bahse konu olan sosyal mesafe gibi, maske gibi veyahut da bazı hijyen kurallarına dikkat etmek gibi, bunlarda laubali davranıp da insanlara bulaştırma ihtimali varsa burada da hakeza kul hakkı söz konusu olacaktır.

Ama aşı için bunu söylemek hakikaten doğru bir şey değildir. Bu biraz da kişilerin kendi iradesine bırakılmalı, yani icbar edilmemeli(zorla yaptırılmamalı). Çünkü sonu hakikaten ne olduğu tam kestirilemeyen, çünkü birçok şeyler hakkında konuşulan bir mesele olduğu için, herkes kendince birilerini dinleyerek, birilerinin tahkikini irdeleyerek bir sonuca varmak istediğinden dolayı bu konuda işte İslam fıkhını da ön plana çıkartarak, insanların dini duyarlılığını da ön plana çıkartarak bu kul hakkıdır şudur veya budur şeklindeki ifadeler elbette hem ahlaki de değildir hem de fıkhi olarak da bir dayanağı söz konusu değildir.

Fatih Kalender Hoca Efendi

Kaynak: Aşı Olmamak Kul Hakkına Girer mi? – Fatih Kalender Hoca Efendi (8 Ekim 2021)
Youtube Resmi Kanal: İsmailağa NET

COVID-19 aşısı olmamak kul hakkına girer mi, covid aşısı olmama vebali var mıdır, aşı olmamak kul hakkı mıdır

AŞI OMAMAK KUL HAKKINA GİRERMİ

Sabah Namazından Akşam Namazına Kadar 70 Bin Melek Duası Almak

70 Bin Melekten Dua Almak

Sahih olan bu hadise göre sabah namazından sonra 3 defa “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” deyip, ardından da Haşr Sûresi’nin son 3 ayetini (22, 23, 24) okuyanlara Allah o günün akşamına kadar kendisine 70 bin melek gönderir ve bu melekler o kişiye dua ve istiğfarda bulunurlar. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam namazından sonra okuyan için de aynı durum söz konusudur.

Melekler, günahsız ve temiz yaratıklardır. Hep Allah’ı tespih ederler. Masum, günahsız bir yaratık dua edince Cenab-ı Hak onu hiç reddetmez. Melekler, dua eden müminin affı için Allah’a yalvarır. “Allah’ım bu kulunun günahını affet” diye istiğfar eder.

Ma’kil b. Yesar (Radıyallahu Anh) anlatıyor:

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor: “Kim sabah namazından sonra üç defa:

“Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm”

der ve sonra da Haşr Suresinin son üç ayetini okursa Allâh-u Teâlâ kendisine yetmiş bin melek gönderir. Onun için akşama kadar dua ve istiğfarda bulunurlar. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam namazından sonra okuyan için de aynı durum söz konusudur.”

(Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr)

Haşr Sûresi Son 3 Ayet (22-23-24)

Haşr Sûresi 22., 23., 24. Ayet Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahıym

Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, âlimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür rahıym.

Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir, sübhânellâhi ammâ yüşrikûn.

Hüvallâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ, yüsebbihu lehû mâ fıs semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym.

Haşr Sûresi 22., 23., 24. Ayet Anlamı:
O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kurban Bayramı Arefesi Oruç Tutmanın Fazileti

Arefe Günü Oruç Tutmanın Fazileti

Arefe, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Ülkemizde her ne kadar Ramazan Bayramı’nın bir önceki gününe de Arefe günü denilse de asıl Arefe günü Kurban Bayramı’ndan bir önceki güne denilmektedir.

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir.

Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesi’nin kıyamına (ihyasına) eşittir.

(Tirmizi, Savm, 52; İbn Mace, Sıyam, 39)

Zilhicce’nin dokuzuncu günü, yani Kurban Bayramı’ndan önceki gün olan Arefe gününün ise dinimizde önemli bir yeri vardır.

Arefe günü tutulan oruç ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.

(Müslim, Sıyâm, 196-197)

Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.

[Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40]

Arefe Günü Orucu ile ilgili hadisler, arefe günü oruç tutulur mu, Kurban Bayramı Arefesi Orucu, Arefe orucu Zilhicce

Çin Amerikan İsrail Malı Almak Caiz Mi?

Çin Amerikan İsrail Malı Almak Caiz Mi?

Müslümanla savaşmayan gayrimüslim devletlerin malı alınıp, satılıp, kullanılabilir. Böyle birisi ile Müslüman ortak da olabilir(haram mal/hizmet olmadıkça).

Ama eğer Müslümanlarla savaş halinde bir devlet ise; Amerika (ABD) gibi, Çin gibi, İsrail gibi;

Müslümanlarla savaş halinde olanlarla Allah Teâlâ, ekonomik ilişkiler dahil her alandaki ilişkileri kesmeyi emrediyor, telkin ediyor. Allah Teâlâ’nın bir emridir, talimatıdır.

Zaruret ölçüsü nedir?

Örneğin birisi ameliyat oldu, ona bir cihaz takacaklar, platin vs. ve bu cihaz Türkiye’de üretilmiyor, fakat orada üretiliyor, o zaman alabilirler. Onun dışında bir bardak İsrail’de 5TL, Çin’de 5 TL, Türkiye’de 7 TL ise Müslüman 2 TL fazla verip yerli olanı almalı.

Dr. İhsan Şenocak

Kaynak: 15 Haziran 2021 İsrail Malı Kullanmanın Hükmü? | İhsan Şenocak
Youtube Resmi Kanal: İhsanŞenocakİfam

Çin malı almak caiz mi, Amerikan malı almak günah mı, İsrail malı almak caiz mi, ABD malı almak caizmi

Tecvidli Elif Ba Cüzü PDF İndir

Elif Ba Cüzü PDF İndir

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’nın resmi sitesinde ücretsiz olarak yayınlanan Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın kullanabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı PDF Dosyası:
Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı PDF dosyası indirmek için buraya tıklayınız.
Boyut: 68,2 MB

.zip Uzantılı Dosyası:
Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı PDF dosyasını .zip uzantılı olarak indirmek için buraya tıklayınız.
Boyut: 63,9 MB

elif ba cüz pdf indir, tecvidli cüz, tecvidli elif ba, elif ba indir pdf, elif ba diyanet işleri başkanlığı pdf, elif ba diyanet pdf, elif ba cüzü indir pdf

elifba pdf, Elif Ba pdf, elif ba cüz pdf, cüz pedefeye indir, elif ba cüzü pdf, semerkand elif ba cüzü pdf

Kadir Gecesi Hangi Gün Kadir Gecesi Duası ve Anlamı

Kadir Gecesi Duası ve Anlamı

“Doğrusu biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

(Kadr Sûresi, 1,2,3,4,5)

Kadir Gecesi Duası ve Anlamı

Hz. Aişe validemiz demiştir ki;

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

Allâhümme inneke afüvvün, tühibbul afve fa’fü annî diye dua et”

buyurdu.

(Tirmizî, Daavât, 84; İbn Mâce, Duâ, 5)

Anlamı:

Allâh’ım! Şüphesiz ki Sen çok affedicisin, affı seversin. O hâlde beni de affet.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) anlatıyor:

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesini ihya ederse kendisinin geçmiş günahları bağışlanır.”

buyurdu.

(Buhâri, İman: 25, Savm: 6, Fezâilu Leyleti’l-Kadr: 1, Müslim, İmâra: 103 (1876) )

Kadir Gecesi’nin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Kadir Gecesi’ni Ramazan ayının son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde aramamızı belirtmiştir:

“Siz Kadir Gecesi’ni Ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.”

(Buhârî, Fezâilu Leyleti’l-Kadr, 3; Müslim, Sıyam, 216)

Yine başka bir hadiste Ebû Said el-Hudrî (Radıyallâhu Anh) anlatıyor:

Hz. Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte Ramazan’ın ortasındaki on günde itikâfa girdik. Yirminci günün sabahında (itikâf yerinden) çıkıp bize hutbe verdi ve:

“Bana Kadir Gecesi gösterildi, sonra unutturuldum, ama siz onu sonlardaki on gecenin teklerinde arayın. Yine bana, kendimin (bu gecenin sabahında) su ve çamur içerisinde secde ettiğim de gösterildi. Kim Allah’ın Rasûlü ile itikâfa girmiş ise yerine dönsün”

buyurdu.

Biz de (itikâf yerimize) döndük. Gökte hiçbir bulut görmüyorduk. Bu sırada bir bulut geldi ve öyle yağmur yağdı ki, mescidin tavanı bile aktı. Mescidin tavanı hurma dallarından idi. Sabah namazı kılındı. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’i su ve çamur içerisinde secde ederken gördüm. Alnındaki çamurun izlerini bile gördüm.

(Buhârî, Fezâilu Leyleti’l-Kadr: 2,3, Ezân: 41, 135, 151, İ’tikâf: 1, 9, 13)

Bu yazıda Kadir Gecesi Hangi Gün, Kadir Gecesi Duası ve Anlamı konularına değinilmiştir.

Kovid Aşısı Orucu Bozar Mı?

Aşı Orucu Bozar Mı?

Soru:

Kovid aşısı Ramazan ayında olacak. Oruçlu iken aşı yaptırsam orucum bozulur mu?

Cevap:

Fıkıh kitaplarına göre; vücuttan içeriye giren şeyden dolayı oruç bozulur, dışarıya çıkan şeyden dolayı da abdest bozulur. Bu genel kuraldır. Hiç yemeden, içmeden iğne ile yaşayanlar var. Yani iğne ile kuvvet buluyor. Onun için içeriye bir şey giriyor ve oruç bozulur. Bazı hocalar bozulmaz diyor ama dini kurallarda kanun; garantili olanı yapmak, şüpheli olandan da kaçınmak, hiç kimsenin itiraz etmediği şeyi yapmaktır. Dolayısı ile İmam-ı Âzam’a göre içeri giren şeyden dolayı oruç bozulur ve iğne de orucu bozar.

Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca Efendi

Kaynak: 02 Nisan 2021 Ramuz El E-Hadis Dersi
Youtube Resmi Kanal: CevatAksitHocaefendi

Ramazan’da oruçlu iken aşı yaptırmak, aşı orucu bozar mı, iğne olmak orucu bozar mı, covid aşısı orucu bozar mı, covid 19 aşısı yaptırmak orucu bozar mı, korona aşısı orucu bozar mı, kovid aşısı orucu bozar mı

Kur’an-ı Kerim Arapça Bilgisayar Hatlı İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim PDF İndir

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’nın resmi sitesinde ücretsiz olarak yayınlanan Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim PDF Dosyası:
Kur’an-ı Kerim PDF dosyası indirmek için buraya tıklayınız.

.zip Uzantılı Dosyası:
Kur’an-ı Kerim PDF dosyasını ZİP olarak indirmek için buraya tıklayınız.

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali PDF Dosyası:
Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali PDF dosyası için buraya tıklayınız.

kuran indir arapça, kuran arapça indir pdf, kuran indir, kuran indir pc, bilgisayar hatlı kuran indir pdf, kuran indir diyanet

kurani kerim pdf, kuran indir, kuran pdf bilgisayar hatlı, apk kuranı kerım arapca pdf ındır, KURANI KERİM YASIN SURESİ BİLGİSAYAR HATLI, KURANI KERİMM AMENERRALÜ BİLGİSAYAR HATLI, pdf kuran bilgisayar hatlı, PDF Kuran indir, pdf kuren bilgisayar hatti, kurani kerim omdit

Miraç Gecesi Namazı Nasıl Kılınır, Oruç Tutulur Mu?

Mi‘râc Gecesi Namazı & Orucu

Enes (Radıyallâhu Anh)’ın rivayet ettiği hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Receb’de bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede on iki rekât kılar, her rekâtta bir Fâtiha ve Kur’ân’dan bir sûre okur, her iki rekâtta (oturup) teşehhüt(“et-Tehiyyât”, “Salli-Barik” ve “Rabbenâ” duaları) okur ve sonlarında selam verirse, sonra(12 rekat bittikten sonra) yüz kere:

Miraç Gecesi Namazı
Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber

deyip, yüz kere de istiğfarda bulunur(Estağfirullâh derse),

sonra da Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e yüz defa salât okursa(Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim derse);

bu kişi dünyadan yâhut âhiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duâda bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir mâsiyet (günah) ile alâkalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allâh-u Te‛âlâ onun bütün dualarını kabul eder.”

Beyhakî, Fedâilü’l-Evkât, No:12, sh:97; Şu‛abu’l-Îmân, No:3531, 5/346; Ebu’l-Kâsım İbni Asâkir, el-Emâlî, Fadl-u Receb, sh:6; İbnü Hacer, Tebyînü’l-Aceb, sh:59; Süyûtî, Cem‛u’l-Cevâmi‛, ed-
Dürrü’l-Mensûr, 4/186, 1/591; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, No:35170, 12/312-313

Miraç Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?
Receb ayının 27. gecesi mübarek Mi‘râc Gecesi’nde on iki rekât nafile namaz kılınması iyi görülmüştür. Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak, iki rekâtta bir selâm verilmeli. Niyet kalben yapılır. “Niyet ettim Allah rızası için Miraç Gecesi namazı kılmaya” da denilebilir. Diğer rekâtlara başlarken tekrar niyet etmeye gerek yoktur, “Allahu Ekber” diyerek namaza başlanır.

12 Rekât Miraç Gecesi Namazı
Her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure
İki rekatta bir selam verilir.

Namaz bittikten sonra;
100 kere
Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber

100 kere
Estağfirullâh

100 kere
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

denir. Ardından duaya geçilir.

Miraç Gecesi Oruç Tutulur Mu?
Mi‘râc Gecesi’nin gündüzünde oruç tutulur. Bu durumda günahla ilgili olmaksızın yapılacak her duanın kabulü Allah’tan umulur.

Selmân-ı Fârisî (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kâim olan kişi, zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün, recebin bitmesine üç gün kaladır. Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir.”

Beyhakî, Fedâilü’l-Evkât, no:11, sh:95-96; Şu‛abu’l-Îmân, No:3530, 5/345; İbnü Asâkir, el-Emâlî, Fadl-u Receb, sh:6; Geylânî, el-Ğunye, 1/332; İbnü Hacer, Tebyînü’l-Aceb, sh:58; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, No:4381, 3/142; Süyûtî, Cem‛u’l-Cevâmi‛, 1/591; ed-Dürrü’l-Mensûr, 4-186; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, No:35269, 12/312

Tüm bu bilgiler ışığında Mi‘râc Gecesi’ni namaz, dua ve zikir ile ihya etmeli, gecenin peşinden gelen gündüzü da oruç tutarak geçirilmelidir.