Kasas Sûresi 1-88 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Kasas Sûresi 1-88 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Sûre, Mekke-i Mükerreme’de nazil oluyor. Allah Teâlâ, bu sûrede en geniş haliyle, yani sûrenin ana mevzusu Hz. Musa Aleyhisselam’ın hayatı, onun mücadelesi. Fakat ayrı bir zaviyeden, çocukluk zaviyesinden başlayarak Kur’an-ı Kerim bize Hz. Musa’yı bu sûrede anlatacak ve tarih boyu Musa’lar ne yapacaklar, başlarına neler gelebilir … Okumaya devam et Kasas Sûresi 1-88 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Neml Sûresi 1-93 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Neml Sûresi 1-93 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Muhterem kardeşlerim, Neml Sûresi’ndeyiz. Neml Sûresi’ne başlıyoruz inşallah. Allah Teâlâ, anlamayı, anlatmayı, amel etmeyi hepimize ihsan eylesin. Sûre, Mekke-i Mükerreme’de nazil oluyor. İmanla alakalı, ahiretle alakalı, insanın yaratılışı ile alakalı esasları sûrede bulmak mümkün. Yani insan kendini bulacak, insan kimliğini, insan varoluş gayesini bulacak bu sûrede. … Okumaya devam et Neml Sûresi 1-93 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Şu’arâ Sûresi 1-227 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Şu’arâ Sûresi 1-227 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Kardeşlerim, Şu’arâ Sûresi’ndeyiz. Sûre, Mekke-i Mükerreme’de nazil oluyor. Şu’arâ, şair kelimesinin çoğulu, şairler demektir. İman davasını tahkim ediyor sûre. Hikmetleri görüyorsunuz, mücadeleyi görüyorsunuz. Müslümanlar yoruldular, bu tünel çok uzun, bunun sonunda ışık yok gibi umutsuzluğa düştükleri anda Allah Azze ve Celle onlara sonu gösteriyor, onlara selameti … Okumaya devam et Şu’arâ Sûresi 1-227 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Furkân Sûresi 1-77 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Furkân Sûresi 1-77 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Kardeşlerim, Furkân Sûresi’ndeyiz. Sûre, Mekke-i Mükerreme’de nazil oluyor. Allah Azze ve Celle, müminlere büyük ihsanı lütfu olan Kur’an-ı Kerim’i anlatıyor. Mekkelilerin nankörlüğünü o zaman ki müşriklerin nankörlüğünü anlatıyor. İtirazlarını, retlerini anlatıyor ve Kur’an, bütün bu kuşatmalarını yarıp nasıl bugüne ulaştı? O, onun Allah kelâmı olduğunun şahidi, … Okumaya devam et Furkân Sûresi 1-77 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Nur Sûresi 1-64 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Nur Sûresi 1-64 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Medine’de nazil olan bir sûreyi okuyacağız. Tabii Medine ile Mekke arasında ne var? Mekke’de iman var, iman esasları var. İslâm’ın devlet boyutu olmadığından ahkam ayetleri daha çok Medine-i Münevvere’de nazil oluyor. Onun için bu sûre de Medine’de nazil oluyor. Nur Sûresi, aile hukukundan bahsediyor. Aile nasıl … Okumaya devam et Nur Sûresi 1-64 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Mü’minûn Sûresi 1-118 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Mü’minûn Sûresi 1-118 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Kardeşlerim, Mü’minûn Sûresi’ndeyiz. Sûre, Mekke-i Mükerreme’de nazil oluyor. Allah Azze ve Celle, bu sûrede ilk dokuz ayetinde Müslümanların usliyetini, özelliğini bize anlatıyor. Hac Sûresi namaz çağrısı ile bitmiş, Allah Teâlâ namaz kılın, zekât verin buyurdu. Şimdi, müminlerin namazla kurtulacaklarını haber veriyor. Namazı olan, namazda huşusu olan … Okumaya devam et Mü’minûn Sûresi 1-118 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Hac Sûresi 1-78 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Hac Sûresi 1-78 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Hac Sûresi’ne geldik. İmam Beyzâvî (Rahmetullahi Aleyh), bu sûre, Mekke-i Mükerreme’de nazil oldu diyor. Bazı ayetleri de Medine’de nazil oldu. İmam esasları var. Yine Mekkeliler dirilişi inkâr ediyorlar. Ebû Cehil diyor ki olur mu böyle bir şey? Çürüyen bu topraklar dirilir mi? İnsan kabirden kalkar, mahşer … Okumaya devam et Hac Sûresi 1-78 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Enbiyâ Sûresi 1-112 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Enbiyâ Sûresi 1-112 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Muhterem kardeşlerim, Enbiyâ Sûresi’ndeyiz. Sûre, Mekke-i Mükerreme’de nazil oluyor. Peygamberlerden, onların hayatlarından, imam esaslarından, onların Allah Azze ve Celle yolunda verdiği mücadeleden bahsediyor. Mekke-i Mükerreme’de, Sahabe-i Kiram’a, Radıyallâhu Anh Hazarâtına, Efendimiz Aleyhisselam’a teselli olan ayet bunlar. Yani Kur’an-ı Kerim Resulullah Aleyhisselam için teselli, ümmet için teselli, … Okumaya devam et Enbiyâ Sûresi 1-112 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Tâhâ Sûresi 1-135 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Tâhâ Sûresi 1-135 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Tâhâ Sûresi, Mekke-i Mükerreme’de nazil oluyor. Mekki sûrelerden birisi. Bu sûrede Resulullah Aleyhisselam’ın Allah’a davet yolunda nasıl bir cihat içinde olduğunu gösteriyor. Dr. İhsan Şenocak Hoca Efendi Tâhâ Sûresi 1-12 Ayet Muhtasar Tefsiri __ Tâhâ Sûresi 12-85 Ayet Muhtasar Tefsiri __ Tâhâ Sûresi 85-135 Ayet Muhtasar … Okumaya devam et Tâhâ Sûresi 1-135 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Meryem Sûresi 1-98 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak

Meryem Sûresi 1-98 Ayet Muhtasar Tefsiri – İhsan Şenocak Kardeşlerim, Meryem Sûresi’ndeyiz. Kur’an-ı Kerim’de kadın ismi olarak sadece sarahaten Hz. Meryem zikredilir. Başka kadınlardan bahsedilir, fakat isim olarak Meryem Aleyhisselam var, o zikredilir, açık olarak. Sûre, ondan da bahsettiğinden dolayı Meryem Sûresi olarak isimlendirildi. Mekke-i Mükerreme’de nazil oldu. Sûre’nin umum havasına baktığımız zaman bize Allah … Okumaya devam et Meryem Sûresi 1-98 Ayet Tefsiri – İhsan Şenocak