Kur’an-ı Kerim Mü’minûn Sûresi İndir (PDF)

Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir. Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı Mü’minûn Sûresi PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz. Kur’an-ı Kerim Mü’minûn Sûresi PDF Dosyası: Mü’minûn Sûresi .zip Uzantılı … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim Mü’minûn Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim Hac Sûresi İndir (PDF)

Âyetlerinin çoğu Mekke’de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. 78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır. Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehşetinden, kıyamet günü yaşanacak sahnelerden, cihattan ve helâk edilmiş eski toplumlardan söz edilmektedir. Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı Hac Sûresi PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz. Kur’an-ı Kerim Hac Sûresi PDF … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim Hac Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim Enbiyâ Sûresi İndir (PDF)

Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir. Sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır. Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı Enbiyâ Sûresi PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz. Kur’an-ı Kerim Enbiyâ Sûresi PDF Dosyası: Enbiyâ Sûresi .zip Uzantılı Dosyası: Kuran Enbiya suresi indir arapça, … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim Enbiyâ Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim Tâhâ Sûresi İndir (PDF)

Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir. Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı Tâhâ Sûresi PDF dosyasını indirerek, internet … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim Tâhâ Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim Meryem Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim Meryem Sûresi İndir (PDF) Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûrede başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir. Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı Meryem … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim Meryem Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim Kehf Sûresi İndir (PDF)

Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûrede temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevî hâlleri, ayrıca Hz. Mûsâ ile Zülkarneyn konu edilmektedir. Kur’an-ı Kerim Rahle … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim Kehf Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim İsrâ Sûresi İndir (PDF)

26., 32., 33. ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Sûrenin diğer bir adı da “Benî İsrâil Sûresi” dir. Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim İsrâ Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi İndir (PDF)

Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı Nahl Sûresi PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz. Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi PDF Dosyası: … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim Hicr Sûresi İndir (PDF)

Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûrede ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim Hicr Sûresi İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim İbrâhim Sûresi İndir (PDF)

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. İçinde Hz. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sûrede başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır. Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı İbrâhim Sûresi PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz. Kur’an-ı Kerim İbrâhim Sûresi PDF Dosyası: İbrâhim … Okumaya devam et Kur’an-ı Kerim İbrâhim Sûresi İndir (PDF)