Sabah Namazından Akşam Namazına Kadar 70 Bin Melek Duası Almak

70 Bin Melekten Dua Almak

Sahih olan bu hadise göre sabah namazından sonra 3 defa “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” deyip, ardından da Haşr Sûresi’nin son 3 ayetini (22, 23, 24) okuyanlara Allah o günün akşamına kadar kendisine 70 bin melek gönderir ve bu melekler o kişiye dua ve istiğfarda bulunurlar. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam namazından sonra okuyan için de aynı durum söz konusudur.

Melekler, günahsız ve temiz yaratıklardır. Hep Allah’ı tespih ederler. Masum, günahsız bir yaratık dua edince Cenab-ı Hak onu hiç reddetmez. Melekler, dua eden müminin affı için Allah’a yalvarır. “Allah’ım bu kulunun günahını affet” diye istiğfar eder.

Ma’kil b. Yesar (Radıyallahu Anh) anlatıyor:

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor: “Kim sabah namazından sonra üç defa:

“Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm”

der ve sonra da Haşr Suresinin son üç ayetini okursa Allâh-u Teâlâ kendisine yetmiş bin melek gönderir. Onun için akşama kadar dua ve istiğfarda bulunurlar. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam namazından sonra okuyan için de aynı durum söz konusudur.”

(Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr)

Haşr Sûresi Son 3 Ayet (22-23-24)

Haşr Sûresi 22., 23., 24. Ayet Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahıym

Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, âlimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür rahıym.

Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir, sübhânellâhi ammâ yüşrikûn.

Hüvallâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ, yüsebbihu lehû mâ fıs semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym.

Haşr Sûresi 22., 23., 24. Ayet Anlamı:
O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kurban Bayramı Arefesi Oruç Tutmanın Fazileti

Arefe Günü Oruç Tutmanın Fazileti

Arefe, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Ülkemizde her ne kadar Ramazan Bayramı’nın bir önceki gününe de Arefe günü denilse de asıl Arefe günü Kurban Bayramı’ndan bir önceki güne denilmektedir.

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir.

Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesi’nin kıyamına (ihyasına) eşittir.

(Tirmizi, Savm, 52; İbn Mace, Sıyam, 39)

Zilhicce’nin dokuzuncu günü, yani Kurban Bayramı’ndan önceki gün olan Arefe gününün ise dinimizde önemli bir yeri vardır.

Arefe günü tutulan oruç ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.

(Müslim, Sıyâm, 196-197)

Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.

[Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40]

Arefe Günü Orucu ile ilgili hadisler, arefe günü oruç tutulur mu, Kurban Bayramı Arefesi Orucu, Arefe orucu Zilhicce

Çin Amerikan İsrail Malı Almak Caiz Mi?

Çin Amerikan İsrail Malı Almak Caiz Mi?

Müslümanla savaşmayan gayrimüslim devletlerin malı alınıp, satılıp, kullanılabilir. Böyle birisi ile Müslüman ortak da olabilir(haram mal/hizmet olmadıkça).

Ama eğer Müslümanlarla savaş halinde bir devlet ise; Amerika (ABD) gibi, Çin gibi, İsrail gibi;

Müslümanlarla savaş halinde olanlarla Allah Teâlâ, ekonomik ilişkiler dahil her alandaki ilişkileri kesmeyi emrediyor, telkin ediyor. Allah Teâlâ’nın bir emridir, talimatıdır.

Zaruret ölçüsü nedir?

Örneğin birisi ameliyat oldu, ona bir cihaz takacaklar, platin vs. ve bu cihaz Türkiye’de üretilmiyor, fakat orada üretiliyor, o zaman alabilirler. Onun dışında bir bardak İsrail’de 5TL, Çin’de 5 TL, Türkiye’de 7 TL ise Müslüman 2 TL fazla verip yerli olanı almalı.

Dr. İhsan Şenocak

Kaynak: 15 Haziran 2021 İsrail Malı Kullanmanın Hükmü? | İhsan Şenocak
Youtube Resmi Kanal: İhsanŞenocakİfam

Çin malı almak caiz mi, Amerikan malı almak günah mı, İsrail malı almak caiz mi, ABD malı almak caizmi

Tecvidli Elif Ba Cüzü PDF İndir

Elif Ba Cüzü PDF İndir

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’nın resmi sitesinde ücretsiz olarak yayınlanan Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın kullanabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı PDF Dosyası:
Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı PDF dosyası indirmek için buraya tıklayınız.
Boyut: 68,2 MB

.zip Uzantılı Dosyası:
Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı PDF dosyasını .zip uzantılı olarak indirmek için buraya tıklayınız.
Boyut: 63,9 MB

elif ba cüz pdf indir, tecvidli cüz, tecvidli elif ba, elif ba indir pdf, elif ba diyanet işleri başkanlığı pdf, elif ba diyanet pdf, elif ba cüzü indir pdf

elifba pdf, Elif Ba pdf, eli ba cüz pdf, elif ba cüzü pdf

Kadir Gecesi Hangi Gün Kadir Gecesi Duası ve Anlamı

Kadir Gecesi Duası ve Anlamı

“Doğrusu biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

(Kadr Sûresi, 1,2,3,4,5)

Kadir Gecesi Duası ve Anlamı

Hz. Aişe validemiz demiştir ki;

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

Allâhümme inneke afüvvün, tühibbul afve fa’fü annî diye dua et”

buyurdu.

(Tirmizî, Daavât, 84; İbn Mâce, Duâ, 5)

Anlamı:

Allâh’ım! Şüphesiz ki Sen çok affedicisin, affı seversin. O hâlde beni de affet.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) anlatıyor:

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesini ihya ederse kendisinin geçmiş günahları bağışlanır.”

buyurdu.

(Buhâri, İman: 25, Savm: 6, Fezâilu Leyleti’l-Kadr: 1, Müslim, İmâra: 103 (1876) )

Kadir Gecesi’nin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Kadir Gecesi’ni Ramazan ayının son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde aramamızı belirtmiştir:

“Siz Kadir Gecesi’ni Ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.”

(Buhârî, Fezâilu Leyleti’l-Kadr, 3; Müslim, Sıyam, 216)

Yine başka bir hadiste Ebû Said el-Hudrî (Radıyallâhu Anh) anlatıyor:

Hz. Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte Ramazan’ın ortasındaki on günde itikâfa girdik. Yirminci günün sabahında (itikâf yerinden) çıkıp bize hutbe verdi ve:

“Bana Kadir Gecesi gösterildi, sonra unutturuldum, ama siz onu sonlardaki on gecenin teklerinde arayın. Yine bana, kendimin (bu gecenin sabahında) su ve çamur içerisinde secde ettiğim de gösterildi. Kim Allah’ın Rasûlü ile itikâfa girmiş ise yerine dönsün”

buyurdu.

Biz de (itikâf yerimize) döndük. Gökte hiçbir bulut görmüyorduk. Bu sırada bir bulut geldi ve öyle yağmur yağdı ki, mescidin tavanı bile aktı. Mescidin tavanı hurma dallarından idi. Sabah namazı kılındı. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’i su ve çamur içerisinde secde ederken gördüm. Alnındaki çamurun izlerini bile gördüm.

(Buhârî, Fezâilu Leyleti’l-Kadr: 2,3, Ezân: 41, 135, 151, İ’tikâf: 1, 9, 13)

Bu yazıda Kadir Gecesi Hangi Gün, Kadir Gecesi Duası ve Anlamı konularına değinilmiştir.

Kovid Aşısı Orucu Bozar Mı?

Aşı Orucu Bozar Mı?

Soru:

Kovid aşısı Ramazan ayında olacak. Oruçlu iken aşı yaptırsam orucum bozulur mu?

Cevap:

Fıkıh kitaplarına göre; vücuttan içeriye giren şeyden dolayı oruç bozulur, dışarıya çıkan şeyden dolayı da abdest bozulur. Bu genel kuraldır. Hiç yemeden, içmeden iğne ile yaşayanlar var. Yani iğne ile kuvvet buluyor. Onun için içeriye bir şey giriyor ve oruç bozulur. Bazı hocalar bozulmaz diyor ama dini kurallarda kanun; garantili olanı yapmak, şüpheli olandan da kaçınmak, hiç kimsenin itiraz etmediği şeyi yapmaktır. Dolayısı ile İmam-ı Âzam’a göre içeri giren şeyden dolayı oruç bozulur ve iğne de orucu bozar.

Prof. Dr. Cevat Akşit Hocaefendi

Kaynak: 02 Nisan 2021 Ramuz El E-Hadis Dersi
Youtube Resmi Kanal: CevatAksitHocaefendi

Ramazan’da oruçlu iken aşı yaptırmak, aşı orucu bozar mı, iğne olmak orucu bozar mı, covid aşısı orucu bozar mı, covid 19 aşısı yaptırmak orucu bozar mı, korona aşısı orucu bozar mı, kovid aşısı orucu bozar mı

Kur’an-ı Kerim Arapça Bilgisayar Hatlı İndir (PDF)

Kur’an-ı Kerim PDF İndir

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’nın resmi sitesinde ücretsiz olarak yayınlanan Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim PDF Dosyası:
Kur’an-ı Kerim PDF dosyası indirmek için buraya tıklayınız.

.zip Uzantılı Dosyası:
Kur’an-ı Kerim PDF dosyasını ZİP olarak indirmek için buraya tıklayınız.

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali PDF Dosyası:
Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali PDF dosyası için buraya tıklayınız.

kuran indir arapça, kuran arapça indir pdf, kuran indir, kuran indir pc, bilgisayar hatlı kuran indir pdf, kuran indir diyanet

kurani kerim pdf, kuran indir, kuran pdf indir, Kuranı Kerim indir, bilgisayar hatlı kuran pdf, Kurani Kerim indir pc, kurani kerim omdit, kurani kerim arapca pdf indir, kurani kerim arapca pdf, kurani kerim arapça meali pdf

Miraç Gecesi Namazı Nasıl Kılınır, Oruç Tutulur Mu?

Mi‘râc Gecesi Namazı & Orucu

Enes (Radıyallâhu Anh)’ın rivayet ettiği hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Receb’de bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede on iki rekât kılar, her rekâtta bir Fâtiha ve Kur’ân’dan bir sûre okur, her iki rekâtta (oturup) teşehhüt(“et-Tehiyyât”, “Salli-Barik” ve “Rabbenâ” duaları) okur ve sonlarında selam verirse, sonra(12 rekat bittikten sonra) yüz kere:

Miraç Gecesi Namazı
Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber

deyip, yüz kere de istiğfarda bulunur(Estağfirullâh derse),

sonra da Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e yüz defa salât okursa(Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim derse);

bu kişi dünyadan yâhut âhiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duâda bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir mâsiyet (günah) ile alâkalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allâh-u Te‛âlâ onun bütün dualarını kabul eder.”

Beyhakî, Fedâilü’l-Evkât, No:12, sh:97; Şu‛abu’l-Îmân, No:3531, 5/346; Ebu’l-Kâsım İbni Asâkir, el-Emâlî, Fadl-u Receb, sh:6; İbnü Hacer, Tebyînü’l-Aceb, sh:59; Süyûtî, Cem‛u’l-Cevâmi‛, ed-
Dürrü’l-Mensûr, 4/186, 1/591; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, No:35170, 12/312-313

Miraç Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?
Receb ayının 27. gecesi mübarek Mi‘râc Gecesi’nde on iki rekât nafile namaz kılınması iyi görülmüştür. Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak, iki rekâtta bir selâm verilmeli. Niyet kalben yapılır. “Niyet ettim Allah rızası için Miraç Gecesi namazı kılmaya” da denilebilir. Diğer rekâtlara başlarken tekrar niyet etmeye gerek yoktur, “Allahu Ekber” diyerek namaza başlanır.

12 Rekât Miraç Gecesi Namazı
Her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure
İki rekatta bir selam verilir.

Namaz bittikten sonra;
100 kere
Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber

100 kere
Estağfirullâh

100 kere
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

denir. Ardından duaya geçilir.

Miraç Gecesi Oruç Tutulur Mu?
Mi‘râc Gecesi’nin gündüzünde oruç tutulur. Bu durumda günahla ilgili olmaksızın yapılacak her duanın kabulü Allah’tan umulur.

Selmân-ı Fârisî (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kâim olan kişi, zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün, recebin bitmesine üç gün kaladır. Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir.”

Beyhakî, Fedâilü’l-Evkât, no:11, sh:95-96; Şu‛abu’l-Îmân, No:3530, 5/345; İbnü Asâkir, el-Emâlî, Fadl-u Receb, sh:6; Geylânî, el-Ğunye, 1/332; İbnü Hacer, Tebyînü’l-Aceb, sh:58; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, No:4381, 3/142; Süyûtî, Cem‛u’l-Cevâmi‛, 1/591; ed-Dürrü’l-Mensûr, 4-186; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, No:35269, 12/312

Tüm bu bilgiler ışığında Mi‘râc Gecesi’ni namaz, dua ve zikir ile ihya etmeli, gecenin peşinden gelen gündüzü da oruç tutarak geçirilmelidir.

Hangi Hocaları Dinlemeliyiz, İslamı Nasıl Öğrenebilirim?

Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?

İslam denilince akla ilk gelen Kur’an ve Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatıdır. Allah Teâlâ (Celle Celâlühü), Kur’an-ı Kerim’de hayatın bütün dallarında, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetine uymayı emretmiştir.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’ın sünnetine uymak, İslâmiyet’i daha doğru anlamanın ve daha doğru yaşamanın yegâne yoludur. Yani bu dini Peygamberimiz nasıl yaşamış, ümmetine tavsiyeleri neler olmuş gibi soruların cevaplarını bilmeli ve buna göre yaşamalıyız. Bu anlamda sünnet, dinin olmazsa olmazıdır ve Kur’an’dan kesinlikle ayrılamaz.

Şu konu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki İslam, dinimizi tam manasıyla bilmeyenlerden öğrenilmez. İnternet, televizyon, medya, sosyal medya kanalları kaynaksız, delilsiz, yalan yanlış bilgilerle doludur. Bir Hristiyan veya Yahudi kaynaksız ve delilsiz bir şekilde kasten ve bilerek İslam aleyhinde açıklamalarda bulunabiliyor. İslam’ı bilmeyen, tanımayan bireyler de maalesef bu açıklamalara bakarak İslam hakkında yanlış fikirler edinebiliyor.

Yıllar boyunca medya aracılığı ile toplumları etkileyen gayrimüslimler, bu sayede İslam hakkında hiçbir şey bilmeyenlerin aklını çok kolay bir şekilde çelebiliyor. Oysa İslam’ı gerçek bir Müslüman aracılığı ile veya kaynağından araştıran gayrimüslimler, İslam’ın hiç de medyada anlatıldığı gibi olumsuzlukları içermediğini görerek Müslüman olmaya karar veriyor.

Ülkemiz içerisinde de maalesef birçok kişi dinimiz hakkında kendi düşünceleri ile dini konuda zayıf bireylerin zihnini bulandırabiliyor. Oysa dinimizde “bence” kavramı yoktur. Her şey o kadar kusursuz ve akıl üstüdür ki aradığımız tüm cevapları yüce kitabımız Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetinde bulmak mümkündür.

Dini konuda zayıf bireyler, İslam’ı ehl-i sünnet hocalar aracılığı ile öğrenmeye başladığında dinimizin tüm güzelliklerini görecek, öğrendikçe kafalardaki soru işaretlerini giderecektir. İşte bu noktada İslam’ı gerçek manada öğrenmek isteyen bireyler, Kur’an tefsirlerini, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’ın sünnetlerini bize en iyi, en doğru şekilde anlatan hocalara ulaşması gerekmektedir.

İnternet üzerinde aktif, güncel, canlı video yayını yapan ehl-i sünnet hocalarımızdan bazıları aşağıda listelenmiştir. Aşağıdaki listede yer alan hoca efendileri gönül rahatlığıyla dinleyebilir, kanallarına abone olabilirsiniz:

Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi(Cübbeli Ahmet Hoca Efendi)
Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?
Haftanın Sohbeti Her Cumartesi Canlı Yayın
Kanal: >>> Cübbeli Ahmet Hoca

Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca Efendi
Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?
Her Cuma Canlı yayın
Kanal: >>> CevatAksitHocaefendi

Dr. İhsan Şenocak Hoca Efendi
Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?
Her Salı ve Cumartesi Canlı yayın
Kanal: >>> İhsan Şenocak

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Hoca Efendi
Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?
Kanal: >>> Nihat Hatipoğlu

Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi
Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?
Siyer TV Her Cumartesi Canlı Yayın
Kanal: >>> Siyer TV

Fatih Kalender Hoca Efendi
Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?
Kanal: >>> Fatih Kalender

Kerem Önder Hoca Efendi
Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?
Kanal: >>> Kerem Önder
Kanal: >>> İhramcızâde İlim Yayma

Tarihçi Hoca:
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil – Tarihçi, Yazar ve Akademisyen
Hangi Hocaları Dinlemeliyiz?
Kanal: >>> Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

Bu başlıkta hangi hocaları dinlemeliyiz, hangi hocaya inanacağız, hangi hocayı dinliyorsunuz, hangi hocalar ehlisünnet, hangi hocaya güveneceğiz, islamı nasıl öğrenebilirim soruları cevaplanmıştır.

Horozların Ötüşündeki Hikmet, Horoz Sesi Duyunca Ne Yapılmalı?

Horozların Ötüşündeki Hikmet, Horoz Sesi Duyunca Ne Yapılmalı?

Horozların Ötüşündeki Hikmet
Sahih olan bu hadiste, Hz. Ebu Hureyre(radıyallahu anh) anlatıyor:
“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit, Allah’tan lütuf ve ikramını talep edin. Zira onlar bir melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah’a sığının. Çünkü o da bir şeytan görmüştür.”

Buharî, Bed’ü’lhalk 15; Müslim, Zikr 82, (2729); Ebu Davud, Edeb 115, (5102); Tirmizî, Da’avat 58, (3455).

Horoz Sesi Duyunca Ne Yapılmalı?
Horoz, melek gördüğü zaman öter. Melek günahsızdır. Meleklerin kötülük yapma kabiliyeti yoktur. Hep Allah’ı tespih ederler. Bu yüzden dolayı melekler temiz yaratıklardır. Horozun ötüşünü duyduğunuzda hemen dua edin. Melek de yaptığınız dua için size amin der. Amin duadır ve meleğin amin dediği dua garantili geçerli olur. Masum, günahsız bir yaratık dua edince Cenab-ı Hak onu hiç reddetmez. Melek dua eden müminin affı için Allah’a yalvarır. “Allah’ım bu kulunun günahını affet” diye istiğfar eder.

Meleklerin olduğu yere rahmet gelir, Allah’ın rahmetleri inen yerde dua edilirse geçerli olur. Cenab-ı Hakk’ın nimetlerine erişilir.

Ne İçin Dua Edilmeli?
Horoz öttüğünde kendine, eşine, oğluna, kızına, kardeşlerin için, işin için, hacca gitmek için, komşuların için, insanlar için, memleketin için dua edebilirsin. “Belaları def et Yâ Rabbi” veya “Hayırları getir Yâ Rabbi”, “Yardım et bana Yâ Rabbi” gibi hemen dua edin.

Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak için ise “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm” denmelidir.

Prof. Dr. Cevat Akşit Hocaefendi
Süleymaniye Dersleri, Süleymaniye Camii

Horoz pini naziryapirir, horoz sesi duyulunca dua edilirmi