Banner

Abdest Sonrası Okunacak Dua

Abdest Sonrası Okunacak Dua

abdest duası
Okunuşu: Eşhedü en lâ ilahe illallahu vahdehû la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü. Allahümmecalnî minettevvabîn, vecalnî minel mutetahhirîn

Hz. Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar:

“Her kim abdestini güzelce alır ve sonunda; ‘Eşhedü en lâ ilahe illallahu vahdehû la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü. Allahümmecalnî minettevvabîn, vecalnî minel mutetahhirîn’ derse kendisine Cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan içeri girer.”

(Tirmizi, Tahare 41, Nesâî, Tahare 109; İbn Mâce, Tahare 60)

Hadiste geçen duanın anlamı:

“Allah’ım; senden başka ibadete layık olmadığına, senin eşin ve ortağın olmadığına Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) senin kulun ve resulün olduğuna şahitlik ederim. Allah’ım sen beni sıkça tövbe edenlerden, hata ve kirlerden iyice arınıp temizlenenlerden eyle.”

Kuran’da abdest ile ilgili ayet:

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

(Mâide Sûresi, 6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.