Belaya Uğrayanı Görünce Okunacak Dua

Belaya Uğrayanı Görünce Okunacak Dua

Hz. Ömer ve Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anhümâ) anlatıyorlar:

“Resulullah (Aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:
“Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa:

Belayı def eden dua
“Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrim-mimmen haleka tefdîlâ”

Artık yaşadığı müddetçe, bu bela ne olursa olsun ona mâruz kalmaktan muaf kılınır.”

(Tirmizi, Da’avât 38, (3427, 3428); İbnu Mâce, Dua 22, (3892))

Manası: “Seni imtihan ettiği şeyde bana âfiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan Allah’a hamd olsun!”

Mesela hasta oldu adam yürüyemiyor, kalkamıyor, felç olmuş, dengesiz, dengesini sağlayamıyor, konuşamıyor, gözü görmüyor, kulağı işitmiyor, böyle başına bir hastalık gelmiş veya iflas etti adam, zarar ediyor adam, kazanamıyor, hem bedeninde hem malında böyle bir iptilaya uğramış bir adam gördüğünüzde ve sizde de bunlar yoksa; sakatlığınız yok, malınızda bir zararınız yok, hemen yine Allah’a bağlanın.

Tabii burada hassas bir nokta var. Bir adama “Allah sana verdiği(belayı, musibeti) bana vermedi” derseniz adamın kalbi kırılır. Bu, insanın Cenâb-ı Hakka kendindeki nimete karşı şükür etmesi gerektiğini anlatan bir hadis. Bu iyiliğin, nimetin, sağlığın, malın, mülkün, makamın Allah’tan geldiğini her durumda hatırlaması gerektiğini, buna şükretmesi gerektiğini anlatan bir hadis. Ama böyle hasta bir adama “sendeki hastalığı Allah bana vermedi” dedin mi adamın kalbi kırılır. Bunu da düşüneceksin diyor, bu senin açından böyle. Adamın kalbi kırılacaksa gene Allah’a hamd edersin ama bunu adamın suratına söylemezsin.

Usul, kendindeki nimeti görmezlikten gelmemek için karşında böyle senden daha düşük, her yönden mal, mülk, makam, beden açısından gördün mü Allah’a şükür duygularını her zaman duyman, unutmaman gerektiği içindir.

Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca Efendi
Süleymaniye Dersleri, Süleymaniye Camii

Hangi hastayı gördün, kötürüm veya kör veya çocuğu olmayanı gördün okudun veya arabası çalınanı gördün okudun, hangi musibetliyi gördün okudun, ölünceye kadar onun başına gelenin senin başına gelmeyeceğini Resulullah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) söz veriyor. Hadis sahihtir, Tirmizi’de geçiyor. Bir kanserlinin yanında ona işittirmeden içinden bunu okursan yaşadığın müddetçe akciğer kanseri olmayacaksın.

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
Şifâ-i Şerif Sohbeti, 2010

belaya uğrayan kişi gördüğünde okunacak dua, belaya uğramış kişiyi görünce okunacak dua, belaya uğramış kimseyi görünce okunacak dua, belaya uğrayanı görünce okunacak dua arapça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.