Horozların Ötüşündeki Hikmet, Horoz Sesi Duyunca Ne Yapılmalı?

Horozların Ötüşündeki Hikmet, Horoz Sesi Duyunca Ne Yapılmalı?

Horozların Ötüşündeki Hikmet
Sahih olan bu hadiste, Hz. Ebu Hureyre(radıyallahu anh) anlatıyor:
“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit, Allah’tan lütuf ve ikramını talep edin. Zira onlar bir melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah’a sığının. Çünkü o da bir şeytan görmüştür.”

Buharî, Bed’ü’lhalk 15; Müslim, Zikr 82, (2729); Ebu Davud, Edeb 115, (5102); Tirmizî, Da’avat 58, (3455).

Horoz Sesi Duyunca Ne Yapılmalı?
Horoz, melek gördüğü zaman öter. Melek günahsızdır. Meleklerin kötülük yapma kabiliyeti yoktur. Hep Allah’ı tespih ederler. Bu yüzden dolayı melekler temiz yaratıklardır. Horozun ötüşünü duyduğunuzda hemen dua edin. Melek de yaptığınız dua için size amin der. Amin duadır ve meleğin amin dediği dua garantili geçerli olur. Masum, günahsız bir yaratık dua edince Cenab-ı Hak onu hiç reddetmez. Melek dua eden müminin affı için Allah’a yalvarır. “Allah’ım bu kulunun günahını affet” diye istiğfar eder.

Meleklerin olduğu yere rahmet gelir, Allah’ın rahmetleri inen yerde dua edilirse geçerli olur. Cenab-ı Hakk’ın nimetlerine erişilir.

Ne İçin Dua Edilmeli?
Horoz öttüğünde kendine, eşine, oğluna, kızına, kardeşlerin için, işin için, hacca gitmek için, komşuların için, insanlar için, memleketin için dua edebilirsin. “Belaları def et Yâ Rabbi” veya “Hayırları getir Yâ Rabbi”, “Yardım et bana Yâ Rabbi” gibi hemen dua edin.

Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak için ise “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm” denmelidir.

Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca Efendi
Süleymaniye Dersleri, Süleymaniye Camii

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.