Kur’an-ı Kerim Şu’arâ Sûresi PDF İndir

Kur’an-ı Kerim Şu’arâ Sûresi İndir (PDF)

Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “ Şu’arâ” şairler demektir. Sûrede başlıca Mûsâ, İbrahim, Nûh, Hûd, Salih ve Şu’ayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte; müşriklerin, Kur’an’ın vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, söz konusu kaynakların Kur’an üzerinde hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir.

Kur’an-ı Kerim Rahle Boy, Bilgisayar Hatlı Şu’arâ Sûresi PDF dosyasını indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim Şu’arâ Sûresi PDF Dosyası:

İNDİR Kur’an-ı Kerim Şu'arâ Sûresi PDF İndir
Kur’an-ı Kerim Şu'arâ Sûresi PDF İndir

Şu’arâ Sûresi .zip Uzantılı Dosyası:

İNDİR Kur’an-ı Kerim Şu'arâ Sûresi PDF İndir (ZIP)
Kur’an-ı Kerim Şu'arâ Sûresi PDF İndir (ZIP)

Kuran Şuara suresi indir arapça, Şu’arâ suresi indir pdf, kuran Şuara 26.suresi, bilgisayar hatlı Şu’arâ suresi indir pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.