Sabah Namazından Akşam Namazına Kadar 70 Bin Melek Duası Almak

70 Bin Melekten Dua Almak

Sahih olan bu hadise göre sabah namazından sonra 3 defa “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” deyip, ardından da Haşr Sûresi’nin son 3 ayetini (22, 23, 24) okuyanlara Allah o günün akşamına kadar kendisine 70 bin melek gönderir ve bu melekler o kişiye dua ve istiğfarda bulunurlar. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam namazından sonra okuyan için de aynı durum söz konusudur.

Melekler, günahsız ve temiz yaratıklardır. Hep Allah’ı tespih ederler. Masum, günahsız bir yaratık dua edince Cenab-ı Hak onu hiç reddetmez. Melekler, dua eden müminin affı için Allah’a yalvarır. “Allah’ım bu kulunun günahını affet” diye istiğfar eder.

Ma’kil b. Yesar (Radıyallahu Anh) anlatıyor:

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor: “Kim sabah namazından sonra üç defa:

“Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm”

der ve sonra da Haşr Suresinin son üç ayetini okursa Allâh-u Teâlâ kendisine yetmiş bin melek gönderir. Onun için akşama kadar dua ve istiğfarda bulunurlar. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam namazından sonra okuyan için de aynı durum söz konusudur.”

(Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr)

Haşr Sûresi Son 3 Ayet (22-23-24)

Haşr Sûresi 22., 23., 24. Ayet Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahıym

Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, âlimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür rahıym.

Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir, sübhânellâhi ammâ yüşrikûn.

Hüvallâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ, yüsebbihu lehû mâ fıs semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym.

Haşr Sûresi 22., 23., 24. Ayet Anlamı:
O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

70 bin melek, Meleklerin geldiği dua, sabah namazı 70 bin melek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.